อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

อุทยานแห่งชาติศรีลานนาครอบคลุมพื้นที่อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง และอำเภอเชียงดาว (ป่าแม่งัด ป่าแม่แตง และป่าเชียงดาว) โดยรวมเนื้อที่ได้ 652,000 ไร่ มีสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบเขา ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง สลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวเหนือใต้ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง และเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด

น้ำตกม่อนหินไหล เป็นน้ำตก 9 ชั้น มีลักษณะเป็นตาดหินลาดเขา ที่นี่มีน้ำไหลตลอดปี แต่ละชั้นมีลักษณะเด่นที่ต่างออกไป จุดชมวิวที่พลาดไม่ได้ คือ ยอดดอยม่อนหินไหลบนน้ำตกชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นจุดชมวิวมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอพร้าว อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าเสียดายว่า อุทยานแห่งชาติจะทำการปิดน้ำตกม่อนหินไหล ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนของทุกปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand