น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกแห่งตำนาน อันมีที่มาของชื่อจากการรำลึกถึงความเสียสละของ ส.อ. ประพจน์ ศรีดิษฐ์ ที่ได้ทำการสู้รบกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและพลีชีพ ณ บริเวณน้ำตกศรีดิษฐ์ จากอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งผลิตอาหารของกลุ่มคอมมิวนิสต์ มีการใช้พลังงานน้ำจากน้ำตกศรีดิษฐ์ในการตำข้าวเปลือกเพื่อเลี้ยงดูกำลังพลโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ครกกระเดื่อง”

ซึ่งมีทั้งหมดหกใบ มีจักรกลเป็นกังหันและใช้พลังงานจากน้ำในการขับเคลื่อนใบกังหัน ความสวยงามที่เรียบง่ายของน้ำตกศรีดิษฐ์ถ่ายทอดผ่านรูปลักษณ์ที่เป็นน้ำตกชั้นเดียวขนาดอลังการ มีสายน้ำไหลฉ่ำเย็นตลอดทั้งปี โดยสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มองผ่าน ๆ คล้ายกับม่านน้ำอันแสนลึกลับ โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำ ณ บริเวณลานกว้างได้อย่างเริงร่า หรือแวะชมครกพลังน้ำ และแวะพักรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายจากกลุ่มชาวเขา รวมถึงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกมากมาย ก่อนกลับอย่าพลาดแวะเยี่ยมบ้านพักที่กลุ่มคอมมิวนิสต์เคยอาศัยอยู่ ณ บริเวณใกล้กับน้ำตก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand